Vi vill verka för en landsbygd med självförtroende och vinnande drivkraft. Vi tror på landsbygden och kraften i de människor som finns där!

Aktuellt från oss

På uppdrag av Region Dalarna genomför Magnus under hösten 2012 en förstudie om hur Dalarna ska arbeta för att bli ”Sveriges bästa ungdomsregion”. ”Dalarna behöver de ungas entusiasm, drivkraft och kompetens. Vi vill att unga ser Dalarna som en attraktiv region där man som ung blir sedd, har möjlighet att påverka, [...]
ons, Okt 17, 2012
om våra uppdrag
I samband med Landsbygdsriksdagen i Blekinge 6-9 september 2012 hade Magnus ett uppdrag från Hela Sverige ska leva att stimulera kommunikationen kring evenemanget i sociala medier. Uppdraget inleddes med en träff med en grupp studenter vid agronomprogrammet med landsbygdsutvecklingsinrikting för att forma ett team som kunde vara extra drivande i kommunicerandet [...]
mån, Okt 08, 2012
om våra uppdrag
Sedan november 2011 arbetar Magnus med projektet 8 bygder på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarna. I 8 bygder genomförs möten mellan unga och serviceaktörer i 8 bygder i Dalarna. Syftet är att sprida kunskap om målgruppens servicebehov och att erbjuda målgruppen möjlighet till engagemang. Projektet genomförs i Dalarnas Regionala Serviceprogram [...]
mån, Sep 24, 2012
om våra uppdrag
I ett år t.o.m. september 2012 har vi på uppdrag av Hela Sverige ska leva arbetat med att sprida och utveckla Landsbygd 2.0 i ett projekt finansierat av Allmänna arvsfonden med namnet Landsbygd 2.1. I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, [...]
mån, Sep 24, 2012
om våra uppdrag