Vi vill verka för en landsbygd med självförtroende och vinnande drivkraft. Vi tror på landsbygden och kraften i de människor som finns där!

Pierre

Trots att jag, är från Småland, ser jag mig inte som särskilt snål. Framförallt inte i engagemang och tron på individen. Min uppfattning är att alla är så mycket mer än de tror, därför arbetar jag med och kring entreprenörskap. Jag vill lösgöra den inneboende potentialen.

Jag engagerar mig på olika sätt för att stimulera utveckling. Landsbygd FTW kombinerar jag med en projektledarroll för en entreprenöriell mötesplats. Min drivkraft är att finna nya vägar för att uppmuntra både företagande, men främst ett entreprenöriellt förhållningssätt. Som utbildare och handledare för Sommarlovsentreprenör DalÄlvarna 2011 fick jag tillfälle att påverka och vara en del i unga individers utveckling. En underbar resa som jag aldrig kan få för mycket av.

Min egen bakgrund visar att entreprenörskap INTE är något man föds till, utan det handlar om att utveckla kompetenser. Jag har en kommunikationsutbildning, blandat med entreprenörskap och företagande, som idag har skapat en bred och stabil grund att stå på. Resten lär jag mig under tiden.

VILL – GÖR – LÄR – ÄNDRA!