Vi vill verka för en landsbygd med självförtroende och vinnande drivkraft. Vi tror på landsbygden och kraften i de människor som finns där!

Magnus

Den snabba sammanfattningen är att jag är Livsmedelsingenjören som via byråkratjobb och matprojekt hittade tillbaka hem till Dalarna och till landsbygdsutvecklingen. Men vi tar det från början.

Under uppväxten i byn Västra Rönnäs utanför Leksand fick jag se den ideella drivkraftens betydelse för landsbygdens utveckling innan jag kände till sådana begrepp. Invånarna i de båda Rönnäsbyarna såg till att saker hände och gjorde det tillsammans kring bystuga och kyrkbåtsrodd mm.

Via studier på SLU i Skara till Livsmedelsingenjör, som innebar både ideellt och arvoderat engagemang inom SLU:s samlade studentkårer, hamnade jag på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Där fick jag bekanta mig med Landsbygdsprogrammet genom stödhandläggning och kompetensutveckling för lokala matproducenter i länet. Längtan hem till Dalarna tog mig sedan via en tjänst som Livsmedelsinspektör i Leksand till ett projekt för småskaliga livsmedelsproducenter i Dalarna och Gävleborg på Hushållningssällskapet.

När chansen att få jobba med ungas delaktighet och entreprenörskap hos Leader DalÄlvarna lämnade jag maten bakom mig för att fokusera på ungdomars förutsättningar på landsbygden. Under åren 2009 – 2011 drev jag projektet Ung Leader DalÄlvarna där jag bl.a. deltog i Region Dalarnas framgångsrika arbete med ungas delaktighet och genomförde Sommarlovsentreprenör DalÄlvarna för att stimulera ungas entreprenörskap i Leader DalÄlvarnas åtta kommuner. Sedan verksamhetsåret 2012 är jag styrelseledamot i Studieförbundet vuxenskolan Dalarna. I Landsbygd FTW har jag varit, och är, inblandad i alla våra uppdrag hittills.

Jag bor på Hedgården i Ullvi utanför Leksand med fru och två barn. På fritiden kan jag inte riktigt hålla mig ifrån landsbygdsutvecklingen då jag är engagerad i såväl Romma byamän som Rönnäs fjärdings byaråd, Leksands kommunbygderåd och Länsbygderådet Dalarna även om skötsel och underhåll av gården samt familjelivet också tar sin tid.

Även om jag oftast twittrar som @landsbygdftw hittar du mig också där som @mmmmagnus.