Vi vill verka för en landsbygd med självförtroende och vinnande drivkraft. Vi tror på landsbygden och kraften i de människor som finns där!

Landsbygd FTW ekonomisk förening

Landsbygd FTW ek. för. bildades hösten 2011 av Lovisa Svanström, Magnus Holmberg och Pierre Mörck. Inom Landsbygd FTW finns blandade erfarenheter av landsbygdsutveckling och entreprenörskap samlade som vill verka för en landsbygd med självförtroende och vinnande drivkraft. Vi tror på landsbygden och kraften i de människor som finns där!

Landsbygdsutveckling drivs idag ofta i form av projekt, inte sällan med finansiering ur Landsbygdsprogrammet och/eller med annan offentlig finansiering. Vi i Landsbygd FTW både är och har varit involverade på olika sätt i ett antal landsbygdsutvecklingsprojekt de senaste åren. Under en tid har vi känt att det går att bedriva landsbygdsutveckling på ett annat sätt, gärna tillsammans med varandra och med makten att bestämma mer om tillvägagångssättet själva.

Våra tankar och diskussioner gör nu att vi försöker skapa en ny plattform för landsbygdsutveckling som vi bestämmer över. Vi vill bli en självklar aktör på landsbygdsutvecklingsscenen, i först och främst Dalarna, med det enkla budskapet Landsbygd FTW!

Vadå FTW?

En del kanske tycker att vårt namn, Landsbygd FTW, ser lite konstigt ut? Landsbygd, ok, men det där FTW, vad betyder egentligen det?

Så här skriver About.comInternet for beginners:

FTW today commonly stands for “For the Win”. It is an expression of enthusiasm. “FTW” is a type of cheer, or a strange way of exclaiming “this is the best” or “this item will make a big difference, I recommend using it”.

Den enkla förklaringen är alltså att vi tror på landsbygden och kraften i de människor som finns där. Vi vill verka för en landsbygd med självförtroende och vinnande drivkraft och vill att redan vårt namn slår an just den tonen.

Ftw är också en flirt med det språk som ofta förekommer inom sociala medier på webben idag. Med det vill vi visa att det är dags att landsbygden på riktigt tar klivet in i sociala medier. Vi ser en outnyttjad potential i sociala medier för många aktörer på landsbygden, inte minst inom den ideella och den offentliga sektorn, och vill gärna vara med och bidraga till att fler ser och utnyttjar den.

Varför ekonomisk förening?

Det demokratiska upplägget som en ekonomisk förening vilar på känner vi är passande och en utmärkt grund för vårt engagemang. I tidigare uppdrag och anställningar har vi på olika sätt jobbat med delaktighetsfrågor och har alla varit ideellt engagerade i olika föreningar. Vi känner oss hemma i en bolagsform där det demokratiska tänket är en del av fundamentet. Att skriva stadgar, hålla stämmor och styra upp saker tillsammans, ger oss möjligheten att bli den plattform inom landsbygdsutveckling vi vill vara.

Vårt företagande bygger mycket på en övertygelse om vad landsbygdsutveckling och entreprenörskap skulle kunna handla om. Vi jobbar enligt en övertygelse att människor på landsbygden har en kraft och en potential, vilket vi vill ska genomsyra hela vårt företagande.

I arbetet med att starta en ekonomisk förening har vi haft god hjälp av bl. a. personalen på Coompanion Dalarna. Bara den gratis rådgivningen man kan få av Coompanion är nästan värd valet av organisationsform.

Vi är knappast fullärda vad det gäller att driva företag som ekonomisk förening men vi har en skön känsla av att det är något riktigt spännande vi har på gång! Att jobba enligt en ideologisk övertygelse tillsammans med andra upplever vi helt enkelt passar bäst i den bolagsformen.